Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.
+ (123) 1800-453-1546
clinic@qodeinteractive.com

Related Posts

Title Image

Adatkezelési nyilatkozat

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési szabályzat keretén belül a Libertine Optika vásárlói és páciensei által önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailben vagy telefonon történő értesítés céljából vagy a látásvizsgálat során megadott név, születési idő és lakcím adatok kartonozás céljából rögzítésre kerülnek Niklné Szabados Kinga (Adatkezelő) által a szolgáltatás maradéktalan teljesítése céljából. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen Adatkezelési Tájékoztató tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Kezelt adatok

A Libertine Optika vendégei szemüvegrendelés vagy látásvizsgálat céljából fordulnak az Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat (név, születési dátum, e-mail cím és telefonszám) melyek a vásárláshoz készített megrendelőlapon, illetve a vizsgálati kartonon rögzítésre kerülnek. Az Adatkezelő nemi, faji, politikai, vallási adatokat nem kezel, és nem tárol. 

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja elsősorban a vásárlók, páciensek azonosítása, és a velük történő kapcsolattartás. Az adatkezelés célja továbbá az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása, valamint elemzések, statisztikák készítése. Az adatkezelés a látogatók jogainak védelmét is szolgálja. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy megadott adataikat megvédje, helyesen, jogszerűen és tisztességesen kezelje.

Jogszabályi háttér

Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor kiemelten vettem figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Név:             Niklné Szabados Kinga

E-mail:        libertineoptika@gmail.com

Telefonszám:     +36 20 432 1272